Klubnyheder

Generalforsamling 2021

11. februar 2021, 21.25

Der afholdes Generalforsamling i OAKS torsdag d. 25. februar kl. 19.00-21.00.

 

Grundet forsamlingsforbud bliver det i år online på følgende link, hvor alle kan deltage uden i forvejen at have adgang:

 

https://us02web.zoom.us/j/8345...

 

Regnskabet vil blive vist til de fremmødte online på generalforsamlingen, men kan også, på skriftlig foranledning, rekvireres hos formanden i perioden op til generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig form være formanden i hænde på formand@oaks.dk SENEST 7 dage før dens afholdelse (18. februar 2021).

 

 

Dagsorden:

 

1

. Valg af dirigent

 

2

. Valg af 2 stemmetællere

 

3

. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse

 

4

. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab for perioden 01.01-31.12 2020 til godkendelse

 

5

. Kontingentfastsættelse

    - der er i 2021 ingen kontingent stigninger

 

6.

 Kasseren fremlægger budget for 2021

 

7

. Behandling af indkomne forslag

 

8. 

Valg af formand i lige år.

   - Julie Grelck fortsætter

 

9.

 Valg af kasserer i ulige år 

   - Anders Theisen er på valg og ønsker genvalg

 

10.

 Valg af 5 menige medlemmer til bestyrelsen. Valget gælder for 1 år.

   - Mette Benzon ønsker ikke genvalg 

   - Hans Peter Roth ønsker ikke genvalg men fortsætter som sportschef

   - Lena Skovgaard ønsker genvalg    

   - Nina Jensen ønsker genvalg           

   - Benjamin Grass ønsker genvalg

 

 11. Valg af min. 2 og max. 3 suppleanter til bestyrelsen. Valget gælder for 1 år.

   - Ønsker at stille op til posten som suppleanter:

    - Mikkel Bo Rasmussen ønsker ikke genvalg

   - Kyler Wilson ønsker genvalg

12. 

Valg af revisor. Valget gælder for 1 år

 

13.

 Valg af revisor suppleant. Valget gælder for 1 år

  - Emil Schnack ønsker genvalg

 

14.

 Eventuelt

 

Tak for i aften