Politikker

Klubbens politikker

Alkoholpolitik for Ungdom

I Frederikssund Oaks tillades der ikke alkohol i forbindelse med ungdomsaktiviteter. Vi mene, at alkohol og idræt for børn og unge mennesker ikke hører sammen, – en sejr kan fejres lige så godt uden alkohol.

I særlige tilfælde kan der dispenseres fra denne regel. Dette kræver en godkendelse af bestyrelsen og aktivitetsledelsen. I tilfælde af, at der tillades alkohol ved officielle Oaks-arrangementer for ungdom, skal det meddeles ungdomsmedlemmernes forældre via foreningens hjemmeside, eller på indbydelsen til arrangementet.

I tilfælde, hvor ungdomsmedlemmer deltager i seniorarrangementer, er det alkoholpolitikken for juniorer, der er gældende.

Dopingpolitik

Frederikssund Oaks tager afstand fra enhver brug af doping. Vi har en nul-tolerance politik, hvor den mindste mistanke undersøges. Vores trænere er forpligtet til at indberette enhver mistanke til bestyrelsen, og der er afsat midler til at gennemføre dopingtests i tilfælde af begrundet mistanke. Der gøres ligeledes et stort arbejde for aktivt at informere vores medlemmer om, at doping er skadeligt og ikke accepteres i klubben.

Som medlem af Dansk Amerikansk Fodbold Forbund under Danmarks Idræts Forbund er Frederikssund Oaks og dens medlemmer omfattet af Danmarks Idræts Forbunds og WADAs dopingregulativ. Som følge heraf er Frederikssund Oaks’ medlemmer forpligtet til at deltage i de dopingkontroller, som måtte blive foranstaltet af Danmarks Idræts Forbund, Anti-Doping Danmark, WADA og Frederikssund Oaks.

Frederikssund Oaks og dens medlemmer er endvidere forpligtet til at efterleve de anvisninger og sanktioner, som måtte blive givet af Danmarks Idræts Forbund og WADA i henhold til dopingregulativet.

Påvisning af doping vil desuden resultere i bortvisning fra Frederikssund Oaks på ubestemt tid, da en sådan påvisning er til skade for både klubben, dens medlemmer, DAFF og sporten som helhed.

Frederikssund Oaks vil fra sag til sag tage stilling til det etisk forsvarlige ved anvendelsen af andre kunstige hjælpemidler til forbedring af medlemmernes præstationer, herunder kosttilskud m.v.

Børneattest

Alle ungdomstrænere i Frederikssund Oaks bliver kontrolleret hver andet år for tidligere pædofilidomme i Det Centrale Kriminalregister, ved at klubben indhenter den lovpligtige Børneattest. Klubben har den holdning, at en fornuftig samværspolitik og kommunikation med forældrene er en lige så vigtig del, hvis pædofili skal forhindres.

Det er vigtigt, at børn, unge, forældre, trænere og ledere alle er trygge ved at dyrke idræt i Frederikssund Oaks. Vi tilstræber derfor, at der aldrig er kun én voksen træner/leder omkring børnene/ de unge i træningssituationen, kampsituationer, omklædningssituationer eller andre situationer. Såfremt der inddrages eksterne instruktører i undervisningen/ træningen, må disse under ingen omstændigheder efterlades alene med børnene/ de unge. Der skal altid være minimum én intern træner/ leder til stede.

Vi mener, at det vil være forældrene, der er de første til at opdage de ændringer i barnets/ den unges adfærd, der oftest opstår som følge af et seksuelt overgreb. Det er vigtigt, at der er en god kommunikation mellem forældre og klub. Åbenhed og kommunikation mellem alle parter kan forhindre mange misforståelser. Frederikssund Oaks opfordrer forældrene til aktivt at tage del i deres barns idrætsliv, da dette sikrer en tættere dialog med klubben.

Enhver henvendelse vil blive taget seriøst og blive behandlet professionelt. Der vil blive taget de nødvendige forholdsregler/ konsekvenser samt taget kontakt til de relevante myndigheder.

Bestyrelsen
Frederikssund Oaks