Generalforsamling 21. februar 2024

Generalforsamling 2024

Derblev afholdt Generalforsamling i OAKS onsdag  d. 21 februar kl. 19.00-21.00.

 

Dagsorden
1. Valg af dirigent

Jonathan Gissel

2. Valg af 2 stemmetællere

Pia Andersen og Morten Bjerre

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse

Sportsligt og organisatorisk status på football og cheer afd. Status fra alle HC. Fokus på: Rekruttering, fastholdelse, pædagogik, forældrefokus, tid til børn (onboarding af nye udøvere), Unity, udvikle af coaches, uddannelse af dommere, medics, frivillige til vores grønne klub og fremtiden. Vækst og udvikling af cheer afdelingen. Vi bløder efter frivillige hænder – vi skal være mange flere til at løfte organisationen. Oaks er en kæmpe succes og vi ser positivt på fremtiden – vi kan noget særligt. ”Keep up the good work”. Tak fra Julie (formand på 4. år) og velkommen til 2024. Ingen Q’s eller kommentarer til formanden.

4. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab

2023 regnskabet præsenteret v/ kasserer Anders Theisen: Gennemgang af 2023 regnskabet: Indtægter, udgifter, overskud på 26K.

5. Kontingentfastsættelse

Kontingentfastsættelse: Oaks Cheer = 2 årlige stigninger a 50 kr i 2024. Football 10 kr mere pr mdr. i 2024.

6. Kasseren fremlægger budget for 2024

Gennemgang af posterne: Indtægter, udgifter. Overskud = 103K

Spørgsmål, ingen. 2024 budget godkendt på generalforsamlingen

7. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkommende forslag

8. Valg af formand i lige år.
- Julie Grelck er på valg i år og ønsker at genopstille

Formand på valg lige år. Julie er sidende formand. Ingen andre kandidater i lokalet/Teams. Julie er genvalgt.

9. Valg af kasserer i ulige år
- Anders Theisen er ikke på valg men har valgt at træde tilbage og der skal derfor vælges en kasserer for 1 år.

Kasserer: På valg i ulige år. Anders stopper efter 7 år. Ønsker at træde af grundet private årsager. Anders laver glidende overgang. Rune Sass byder ind som kasserer efter Anders stopper. Vedtaget. Der skal lyde en stor tak til Anders for et fantastisk arbejde gennem årene.

10. Valg af min. 5 og max. 7 menige medlemmer til bestyrelsen. Valget gælder for 1 år.
- Morten Prühs ønsker genvalg
- Joakim Falk ønsker genvalg
- Jonatan Gissel ønsker ikke genvalg
- Michael Hovgaard ønsker genvalg
- Lena Skovgaard ønsker ikke genvalg
- Troels H. Pedersen ønsker ikke genvalg
- Morten Bjerre ønsker ikke genvalg
Der skal vælges minimum 1 og max. 3 nye bestyrelsesmedlemmer

Tak til Morten Bjerre, Lena, Jonathan Gissel, Troels for deres store arbejde i bestyrelsen.

Ny kandidater – 5 menige og 3 suppleanter:

Gritt Jakobsen cheer Mom - menig

Jesper Berggren cheer Dad – menig

Kennet Juhl - menig

11. Valg af min. 2 og max. 3 suppleanter til bestyrelsen. Valget gælder for 1 år.

Der skal vælges minimum 2 og max.3 suppleanter

Bertram Kongstad Hansen, spiller - suppleant

Henrik Erndal football Dad - suppleant

Morten Prühs – suppleant12. Valg af revisor. Valget gælder for 1 år
- Albert Fosborg ønsker genvalg

Revisor 1 år Albert Fosborg – genvalgt

13. Valg af revisor suppleant. Valget gælder for 1 år

Revisor suppleant: Jakob Hauge (senior spiller) – valgt

Eventuelt:

Henrik: Leje af bus tidlig afgang v. Århus stævne, skal gøres bedre

Bestyrelsen bør drøfte evt. nye roller/funktioner: Næstformand og suppleant til kasserer.

Gissel: Tak for i aften og 2023. Vi glæder os til 2024.

Onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer. Første Bestyrelsesmøde med ny bestyrelse er den 3. april 2024?

Referat: Morten Prühs